Център по дентална медицина проф. Кисов Красивата усмивка е обещание за щастие
За центъра - Център по дентална медицина проф. Кисов

Научно-изследователска дейност

Центърът извършва клинични проучвания и дава оценка на авангардни материали, използвани в зъболекарската практика. Тестват се клинично имплантни системи, цименти и обтуровъчни материали за пломбиране и възстановяване на зъби.

Пациентите, включени в тези програми, ползват специални отстъпки срещу ангажимента да се явяват на контролни прегледи, на които се отчитат резултатите от надежността на материалите.