Център по дентална медицина проф. Кисов Красивата усмивка е обещание за щастие
Проф. д-р Кисов - Център по дентална медицина проф. Кисов

Партньори

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Дейността на Медицински център “Св. Пантелеймон” включва: диагностика, доболнично лечение, рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, мерки за укрепване и опазване на здравето. http://www.medicinabg.com/