Център по дентална медицина проф. Кисов Красивата усмивка е обещание за щастие
За центъра - Център по дентална медицина проф. Кисов
Начало >  Лечебна дейност > Прескерамика

Прескерамика

Преди лечение:

Преди лечение

След лечение:

След лечение